Om mig

Jag är född 1968 i Stockholm och efter gymnasiestudier på Östra Real i Stockholm, studerade jag psykologi i Uppsala. Jag har arbetat som leg psykolog sedan 1997 och blev leg psykoterapeut 2010. Mina första år som psykolog arbetade jag som skolpsykolog i Tranås och Täby. Därefter har jag arbetat 14 år inom barn- och ungdomspsykiatrin såväl med barn och ungdomar som deras familjer och som chef. Under dessa år har jag fått mycket erfarenhet både av familjer i olika sorters svårigheter och de olika individernas reaktion på och förhållningssätt till dessa svårigheter. Det har handlat om föräldraskap, parrelationer och barnets tankar om sin plats i familjen. Jag har under åren lärt mig att terapins främsta redskap och initiala mål är att skapa rörelse i en ofta stillastående situation; att skapa nya nyanser i ett enkelspårigt tänkande.